On the acoustical implications of vortex shedding from an exhaust pipe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Samenvatting

correction p. 112, Vol 104, 1982
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)378-384
TijdschriftJournal of Engineering for Industry : Transactions of the ASME
Volume103
StatusGepubliceerd - 1981

Bibliografische nota

Errata (Transactions of the ASME, vol. 104, February 1982, p. 112)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the acoustical implications of vortex shedding from an exhaust pipe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit