On the accuracy of phase-type approximations of heavy-tailed risk models

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the accuracy of phase-type approximations of heavy-tailed risk models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde