On the acceptance of sustainable energy systems : explicit and implicit effects in perceived value

F.N.H. Montijn - Dorgelo

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering & Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Midden, Cees J.H., Promotor
  • Eiser, J.R., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning15 jan 2009
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1479-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit