On the 1/f noise in polysilicium emitter BJT's: coherence between base current noise and emitter series resistance noise

H.A.W. Markus, Ph. Roche, T.G.M. Kleinpenning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the 1/f noise in polysilicium emitter BJT's: coherence between base current noise and emitter series resistance noise'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen