On Synthesis of (k,K) Circuits.

S.R. Naidu, V. Chandru

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

95 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On Synthesis of (k,K) Circuits.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen