On sublattices of the Leech lattice and primitive reflection groups

A.M. Cohen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  33 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieAmsterdam
  UitgeverijStichting Mathematisch Centrum
  Aantal pagina's8
  StatusGepubliceerd - 1979

  Bibliografische nota

  (Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere wiskunde ; ZN 93/79)

  Citeer dit