On structure preserving sampling and approximate partitioning of graphs

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On structure preserving sampling and approximate partitioning of graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.