On speed and accuracy of lumped parameter BEM

F.X. DeBiesme, A.A.A. Peeters, J.W. Verheij

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 10th international congress on sound and vibration, 7-10 July 2003, Stockholm
RedacteurenM.J. Crocker
Plaats van productieSweden, Stockholm
Pagina's1507-1514
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit