On some types of linguistic summaries of time series

J. Kacprzyk, A. Wilbik, S. Zadrozny

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 3rd International IEEE Conference "Intelligent Systems''
UitgeverijIEEE Press
Pagina's373-378
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit