On some transformations related to shift transformations in infinite dyadic product spaces

G. Helmberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)803-812
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume68
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1965

Citeer dit