On some subgroups of linear groups over $\mathbb{F}_2$ generated by elements of order $3$

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

35 Downloads (Pure)

Samenvatting

Let $V$ be a vector space over the field of order $2$. We investigate subgroups of the linear group $GL(V)$ which are generated by a conjugacy class $D$ of elements of order $3$ such that all $d$ in $D$ have $2$-dimensional commutator space $[V,d]$.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1707.02097
Aantal pagina's21
TijdschriftarXiv
Volume2017
StatusGepubliceerd - 7 jul 2017

Trefwoorden

  • math.GR

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On some subgroups of linear groups over $\mathbb{F}_2$ generated by elements of order $3$'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit