On some series containing ψ(x)−ψ(y>) and (ψ(x)−ψ(y>))2 for certain values of x and y

P.J. Doelder, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  70 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No displayable abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)125-141
  Aantal pagina's17
  TijdschriftJournal of Computational and Applied Mathematics
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On some series containing ψ(x)−ψ(y>) and (ψ(x)−ψ(y>))2 for certain values of x and y'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit