On some multiple integrals involving determinants

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

699 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-151
TijdschriftJournal of the Indian Mathematical Society. New Series
Volume19
StatusGepubliceerd - 1955

Citeer dit