On some exponential and polar representations of matrices

N.G. Bruijn, de, George Szekeres

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On some exponential and polar representations of matrices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.