On some exponential and polar representations of matrices

N.G. Bruijn, de, George Szekeres

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-32
Aantal pagina's13
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1955

Citeer dit