On slippage tests. III. Two distributionfree slippage tests and two tables

R. Doornbos, H.J. Prins

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On slippage tests. III. Two distributionfree slippage tests and two tables'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.