On slippage tests. III. Two distributionfree slippage tests and two tables

R. Doornbos, H.J. Prins

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)438-447
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1958

  Citeer dit