On slippage tests. II. Slippage test for discrete variates

R. Doornbos, H.J. Prins

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On slippage tests. II. Slippage test for discrete variates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.