On slippage tests. I. A general type of slippage test and a slippage test for norivial variates

R. Doornbos, H.J. Prins

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    3 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On slippage tests. I. A general type of slippage test and a slippage test for norivial variates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Mathematics