On-site voltage measurement with capacitive sensors on high voltage systems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On-site voltage measurement with capacitive sensors on high voltage systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie