On-site geometrical measurements of an experimental ice composite shell through TLS and photogrammetry

G. Deruyter, K. Fransen, H. Glas, J.L.I.F. Belis

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On-site geometrical measurements of an experimental ice composite shell through TLS and photogrammetry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth and Planetary Sciences