On simulating eye movements in reading

H. Bouma, H.E.M. Mélotte

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)105-107
  Aantal pagina's3
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1968

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On simulating eye movements in reading'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit