On shape stability of panel paintings exposed to humidity variations. Part 2: shape stability of sown wood

S. Reijnen, A.J.M. Jorissen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On shape stability of panel paintings exposed to humidity variations. Part 2: shape stability of sown wood'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen