On sequences of differential operators of infinite order with constant coefficients

P. Steen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)620-628
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume67
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1964

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On sequences of differential operators of infinite order with constant coefficients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit