On scaling of scientific knowledge production in U.S. metropolitan areas

Z.O. Nomaler, K. Frenken, G. Heimeriks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
99 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On scaling of scientific knowledge production in U.S. metropolitan areas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen