On rotationally symmetric partially coherent light and the moments of its Wigner distribution

M.J. Bastiaans, T. Alieva

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On rotationally symmetric partially coherent light and the moments of its Wigner distribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemistry