On rolling cube puzzles

K. Buchin, M. Buchin, E.D. Demaine, M.L. Demaine, D. El-Khechen, S.P. Fekete, C. Knauer, A. Schulz, P. Taslakian

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    9 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On rolling cube puzzles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen