On QFT tuning of multivariable μ controllers

Jun Wei Lee, Y. Chait, M. Steinbuch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On QFT tuning of multivariable μ controllers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering