On pseudo-random arrays

J.H. van Lint, F.J. MacWilliams, N.J.A. Sloane

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

115 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)62-72
TijdschriftSIAM Journal on Applied Mathematics
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit