On Porter's decoding algorithm of algebraic-geometric codes

G.R. Pellikaan, B.Z. Shen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 1991 IEEE International Symposium on Information Theory (Budapest, Hungary, 1991)
Pagina's23-29
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit

Pellikaan, G. R., & Shen, B. Z. (1991). On Porter's decoding algorithm of algebraic-geometric codes. In Proceedings of the 1991 IEEE International Symposium on Information Theory (Budapest, Hungary, 1991) (blz. 23-29)