On (pointed) minimum weight pseudo-triangulations

O. Aichholzer, F. Aurenhammer, T. Hackl, B. Speckmann

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On (pointed) minimum weight pseudo-triangulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Earth and Planetary Sciences