On perfect ternary constant weight codes

J.H. van Lint, L.M.G.M. Tolhuizen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)231-234
TijdschriftDesigns, Codes and Cryptography
Volume18
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit