On packet switch design

C.J.A. Minkenberg

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

  714 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Stevens, M.P.J., Promotor
  • de Stigter, Johannes, Promotor
  Datum van toekenning25 sep 2001
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-0911-6
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit