On optimal TCM encoders

A. Alvarado, A, Graell I Amat, F.N. Brannstrom, E. Agrell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On optimal TCM encoders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Mathematics

Physics