On optimal min-# curve simplification problem

Mees van de Kerkhof, Irina Kostitsyna, Maarten Löffler, Majid Mirzanezhad, Carola Wenk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On optimal min-# curve simplification problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde