On one-round discrete voronoi games

Mark T. de Berg, Sándor Kisfaludi-Bak, Mehran Mehr

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On one-round discrete voronoi games'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen