On null vectors of certain semi-definite matrices

W. Peremans, J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-105
TijdschriftSimon Stevin : Wis- en Natuurkundig Tijdschrift
Volume33 (59/60)
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1959

Citeer dit