On nuclei and affine blocking sets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On nuclei and affine blocking sets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde