On multivariate infinitely divisible distributions

R.A. Horn, F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On multivariate infinitely divisible distributions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde