On multipole expansions in the theory of electromagnetic radiation

C.J. Bouwkamp, H.B.G. Casimir

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  93 Citaten (Scopus)
  6 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On multipole expansions in the theory of electromagnetic radiation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen