On moment sequences and infinitely divisible sequences

B.G. Hansen, F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We consider infinitely divisible sequences in the context of moment sequences, in the same vein as [6.], 130–135] considered renewal sequences, and we compare the results.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)304-313
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Mathematical Analysis and Applications
Volume136
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On moment sequences and infinitely divisible sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit