On methods in the analysis of speech perception

A. Cohen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)331-343
TijdschriftSynthese
Volume17
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit