On maximum likelihood identification of errors-in-variables models

G. Bottegal, R.S. Risuleo, M. Zamani, B. Ninness, H. Hjalmarsson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On maximum likelihood identification of errors-in-variables models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen