On mass transfer in extractive distillation with ionic liquids

E. Quijada-Maldonado

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  1079 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Haan, André, Promotor
  • Meindersma, Wytze, Co-Promotor
  Datum van toekenning5 nov 2013
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-3486-9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit