On log-concave and log-convex infinitely divisible sequences and densities

B.G. Hansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

234 Downloads (Pure)

Samenvatting

We consider nonnegative infinitely divisible random variables whose Levy measures are either absolutely continuous or supported by the integers. Necessary conditions are found ensuring that such distributions are log-concave or log-convex.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1832-1839
Aantal pagina's8
TijdschriftThe Annals of Probability
Volume16
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On log-concave and log-convex infinitely divisible sequences and densities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit