On local and global graph structure mining

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

276 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Fletcher, George H.L., Promotor
  • Pechenizkiy, Mykola, Promotor
Datum van toekenning5 feb. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4975-7
StatusGepubliceerd - 5 feb. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit