On linear waves in a warm magnetoplasma : a study in homogeneous and inhomogeneous wave propagation

H.W.A.M. Rompa

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

90 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Sluijter, F.W., Promotor
  • Schram, Daan C., Promotor
Datum van toekenning19 dec. 1980
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit