On linear positive operators of the Jackson type

F. Schurer, F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On linear positive operators of the Jackson type'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics