On linear positive operators in approximation theory

F. Schurer

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Delft University of Technology
Begeleider(s)/adviseur
  • Sikkema, P.C., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning2 dec 1965
Plaats van publicatieDelft
Uitgever
StatusGepubliceerd - 1965
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit