On linear and mixmax interaction models for single channel source separation

Robert Peharz, Franz Pernkopf

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On linear and mixmax interaction models for single channel source separation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen